Сертификати - Unisec

Сертификати

Фирма „Унисек системи за сигурност“ ООД се стреми към непрекъснато усъвършенстване, спазвайки нормативните изисквания и доказаните системи за управление и контрол. Притежаваме редица сертификати, доказващи професионалните качества на своя екип.

1. ISO Сертификати

2. Удостоверения от Камара на строителите

3. Разрешение от ГД ПБЗН