Сертификати - Unisec

Сертификати

Фирма „Унисек системи за сигурност“ ООД се стреми към непрекъснато усъвършенстване, спазвайки нормативните изисквания и доказаните системи за управление и контрол. Притежаваме редица сертификати, доказващи професионалните качества на своя екип.

1. ISO Сертификати

2. Удостоверения от Камара на строителите

3. Разрешение от ГД ПБЗН

4. KNX Partner

Сертификати - Unisec

Унисек системи за сигурност ООД е квалифициран като KNX партньор. KNX системата е престижен комуникационен протокол между устройства за автоматизация в интелигентни домове и сгради. Използва се за планиране и управление на ефективни решения. Неговата мисия е да има по-голяма функционалност и комфорт и да се опита да намали разхода на енергия в начина ни на живот чрез автоматизация.