ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Системите за видеонаблюдение са основен елемент от системите за сигурност, даващ максимална информация за състоянието на охранявания обект, като може да се прави мониторинг в реално време или да се разглеждат видео записи от минали събития по различни критерии.