Ватметри

Ватметрите позволяват проверка на консумацията на електроенергия и изчисляване на цената на енергията, използвана от електрически уред. Големият LCD дисплей показва мощност, напрежение, ток, честота, фактор на мощността, кумулативни разходи (kWh, електрически разходи, CO₂ количество, време ден, €/kWh) и кумулативно време