УМЕН ОФИС

Предлагаме Ви да проектираме, доставим, програмираме и поддържаме цялостно решение за умен офис базирано на водещият KNX стандарт за умен дом и автоматизация на сгради и BMS (система за сградна автоматизация).