Цифрови видеорекордери (DVR)

Ще ви предложим подходящ видеорекордер за вашата конфигурация за видеонаблюдение на цената, която се вмества в бюджета ви. Рекордерите ни поддържат камерите от всички видове. Предлагат едновременно възпроизвеждане на всички канали и интелигентно търсене. Позволяват също дистанционно наблюдение посредством браузър, клиентски софтуер и смартфон.