Специализирани решения за видеонаблюдение

Специализирани решения за видеонаблюдение - сигурност в училища, банки, индустрия, решения за трафик в градски условия.