Системи за пожарогасене с инертни газове IG-100, IG-01, IG-55