Сирени за алармени системи

Сирените са устройства за звуково предупреждение при опит за проникване в охраняема зона.