Пепелници

Удобни пепелници за монтаж на стена. Лесна употреба.