Огнеупорни дата сейфове

Огнеупорните дата сейфове са предназначени за съхранение на компютърни носители и предпазването им от кражба, пожар, електромеханични лъчения, взлом.