Мрежови видеорекордери (NVR)

NVR е устройството, с което се записват данните от IP видеокамерите. Може да се достъпва и чрез мобилно приложение, за да се гледат видеокамерите или записите.