Конзоли и разклонителни кутии

Конзолите служат за монтаж на ключове и контакти в тухлени стени, гипсокартон и други. В разклонителните кутии се защитават направените електрически връзки.