Контролни панели

Контролния панел е сърцето на сигнално-охранителната система, тъй като контролира поведението ѝ според програмираните настройки. Според типа на контролния панел, охраняваният обект може да бъде разделен на множество сектори, всеки може да бъде третиран специфично съобразно асоциираните с него датчици и желания ефект.