Контактори и релета

Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения, чието задвижване е автоматично. Контакторите служат да включват, пропускат и изключват токовете на електрическите вериги и устройства при обичайни условия на работа.