Комплекти алармени системи

Конфигурация на цялостна система за охрана на малки помещения, включваща контролен панел, клавиатура, датчици, акумулатор, трансформатор.