KNX Сензори

KNX сензорите са началната точка на всяко задание - събират информация и я изпращат по шината като телеграма с данни. Информацията може да бъде относно температурата в помещението, наличието на движение, измервания за силата на вятъра или ръчно въведени инструкции.