KNX Актуатори

Актуаторите са устройства, които произвеждат физическо действие върху контролираната система чрез изпълнение на команда, получена от управляващо устройство.