Кабели и аксесоари за алармени системи

Чрез кабелите за алармени системи се постига свързаност между всичките компоненти на цялата охранителна система.