GSM/ GPRS/ IP мониторинг

Модули за контрол и мониторинг в реално време състоянието на контролния панел на охранителната система.