Гофрирани тръби

Гофрираните тръби намират приложение в строителството с цел монтаж на електрически кабели и проводници по пода, стените и тавана на помещения.