Електромери

Широка гама от монофазни и трифазни електромери - едно- и мултитарифни. Електромерите притежават сертификат по MID директива, която е задължителна за всички държави-членки на ЕС.