Електроинсталационни аксесоари

Изолационните ленти се използват за изолиране и възстановяване на електро проводници и кабели.