Детектори за алармени системи

Ролята на датчиците е да откриват събития на движение в охраняемата зона и да подават сигнали към контролния панел чрез кабелна връзка.

Страница 1 от 2