Дефектнотокови защити

Дефектнотоковите защити са апаратура за защита от токове на утечка. Принципът на действие е: откриване на тока на утечка, измерване на този ток и автоматично изключване на повредената верига.