Аварийно осветление

Аварийно евакуационно осветление е част от аварийното осветление, която осигурява осветеност за безопасност на хората, напускащи мястото или опитващи се да завършат потенциално опасни процеси, преди да напуснат място.