ЕЛЕКТРО ОБОРУДВАНЕ

Електро оборудването включва материали за електрообзавеждане и изграждане на електрически инсталации.