ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ "НОВ СТАРТ В КАРИЕРАТА"

 
17 Февруари 2017

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ "НОВ СТАРТ В КАРИЕРАТА"


На 30.09.2016 г.  “Унисек-системи за сигурност” ООД сключи административен договор за безвъзмездна финансова помощ   № BG05М9OР001-1.003-1032-СО1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект „Нов старт в кариерата“ на стойност 182 012,84 лева, от които 154 710,23 лева са средствата от ЕСФ и 27 301,81 лева са средствата от национално съфинансиране.

 

По повод стартирането на проекта, предстои провеждането на пресконференция на 20.02.2017 г.
(понеделник) от 17:00 ч. на адрес гр. София, Студентски град, ул. Стоян Едрев №1А. На пресконференцията
ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, както и заложените дейности и индикатори. 

  ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НОВ СТАРТ В КАРИЕРАТА

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.