Ново работно място 2015

 
3 Октомври 2016

На 30.09.2016 г. “Унисек-системи за сигурност” ООД слючи административен договор за безвъзмездна финансова помощ   № BG05М9OР001-1.003-1032-СО1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-1.003 “Ново работно място 2015“ за осъществяване на проект „Нов старт в кариерата“ на стойност 182 012,84 лева, от които 154 710,23 лева са средствата от ЕСФ и 27 301,81 лева са средствата от национално съфинансиране.

Общата цел на проекта е насочена към разкриване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица, попадащи в най-уязвимите групи на пазара на труда.

Заложената продължителност на проекта е 15 месеца. Ново работно място 2015

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.