GS105

Метал детектор GS105

Описание: Ръчен метал детектор
- Превключваем режим на работа – висока/ниска чувствителност
- Звукова и LED индикация при детекция на метал
- Режим на вибрация и LED индикация при детекция на метал
Производител: GS

 GS105

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.