KX TES - 824

Аналогова телефонна централа Panasonic KX - TES 824:

- 3 външни линии
- 8 вътрешни линии
- Въэможност за раэширяване до 8 външни линии и 24 вътрешни линии
- Пряк достъп до вътрешните постове с изходящо съобщение, позволява на обаждащия се да достигне директно до желания вътрешен номер
- Насочване на входящите повиквания към свободен вътрешен пост с изходящо съобщение за подобряване на ефективността
- Идентификация на повикването
- Съвместимост с гласова поща
- Варианти на прехвърляне на обажданията
- Невъэможност за пропускане на важни обаждания
- Интерфейс за домофон и брава - до 4 броя
- Вграден интерфейс за акумулатор при прекъсване на захранването.
- Детайлна разпечатка на обаждането
Производител: PANASONIC Япония
Гаранция: 1 година  KX TES - 824

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.