Контрол на достъп

УНИСЕК системи за сигурност проектира, произвежда и поддържа системи за контрол на достъпа и работното време.
Системите осигуряват самостоятелно или централизирано управление и контрол на достъпа до помещения, сгради, асансьори и др.
Идентификация на лицата се извършва посредством безконтактни чип-карти или биометрични данни. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп и ако достъпа е разрешен се подава сигнал за отключване към електромагнитен механизъм. Контролно-пропусквателните устройства са свързани с управляващ компютър от който се зарежда списъка на служителите с кодове на картите и правата на достъп. При всяко преминаване в управляващия компютър се записва дата, час на влизане или излизане, кода на картата и номера на контролно-пропускателното устройство.
Системата може да се използва както за контрол на работното време, така и само за контрол на достъпа.
Системата позволява извършването на справки за извършените преминавания, за изработено време по дни и за месец, за извършени нарушения на работното време, за наличен и отсъстващ персонал и др. Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон, запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване и връзката с управляващия компютър.

 
 
Защитете бизнес интересите си, бъдете информирани!

 
Обърнете се към нас за консултация за вашата сигурност! Ние проектираме, изграждаме и поддържаме системи за контрол на достъпа и работното време.

 
Четци за контрол на достъпаЧетци за контрол на достъпа Клавиатури за контрол на достъпаКлавиатури за контрол на достъпа Карти за контрол на достъпаКарти за контрол на достъпа Софтуер за контрол на достъпаСофтуер за контрол на достъпа
 
Електро заключващи устройстваЕлектро заключващи устройства Контролери за контрол на достъпаКонтролери за контрол на достъпа Коплекти за контрол на достъпаКоплекти за контрол на достъпа Системи за контрол на обходаСистеми за контрол на обхода

ПРОДУКТОВИ ГРУПИ

Уеб сайтове, дизайн, програмиране, SEO, мултимедия - Web Sense Ltd.